Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Tôi đã khóc trong sinh nhật của anh ấy